مشاوره مهندسی، طراحی و نظارت

  • مطالعات میدانی برای کاهش ریسک و دریافت اطلاعات اولیه طراحی سیستم امنیتی
  • طراحی سیستم های ایمنی و حفاظت (امنیت) الکترونیک پروژه ها
  • تدوین استرات‍ژی همگن امنیتی اختصاصی
  • تدوین خط مشی امنیت و مدیریت ریسک سیستم امنیت
  • محاسبه مهندسی تمامی پارامترهای حیاتی تجهیزات امنیت الکترونیک
  • آنالیز رایانه‌ای جانمایی و ارتباط متقابل
  • ارائه نقشه های اجرایی سیستم امنیت الکترونیک
  • طراحی مهندسی سامانه های اتوماسیون صنعتی نسل چهارم (تحت شبکه)
  • نظارت بر حسن اجرای سیستم امنیت الکترونیک
  • طراحی و اجرای مانورهای امنیتی
تماس با ما

ما درحال حاضر آنلاین نیستم.لطفا سوال خود را در کادر پایین بنویسید و برای ما ارسال کنید تا در اسرع وقت پاسخگوی شما باشیم

Questions, issues or concerns? I'd love to help you!

Click ENTER to chat