دوره تخصصی راهکارهای پیشرفته‌ی نظارت تصویری…

دوره تخصصی راهکارهای پیشرفته‌ی نظارت تصویری…
با موفقیت کامل دوره تخصصی راهکارهای پیشرفته‌ی نظارت تصویری و هوشمند سازی برگزار شد ۲۱ و ۲۲ مرداد ماه، جهاددانشگاهی صنعتی شریف، میزبان بیش از نود نفر از متخصصان و فعالان صنعت نظارت تصویری کشور بود که برای شرکت در دوره تخصصی نظارت تصویری و هوشمندسازی دور هم گرد آمده بودند. این دوره تخصصی با تدریس رئیس تالیف استاندارد ملی امنیت الکترونیک و طراح اولین نرم‌افزار نظارت تصویری استاندارد ایرانی برگزار شد. این دوره با همکاری موسسه خدمات مدیریت و فناوری رشد قلم‌

عقد قرارداد همکاری در برگزاری دوره های آموزشی تخصصی …

عقد قرارداد همکاری در برگزاری دوره های آموزشی تخصصی …
عقد قرارداد همکاری در برگزاری دوره های آموزشی تخصصی سامانه های امنیت الکترونیک و نظارت تصویری میان موسسه خدمات مدیریت و فناوری رشد قلم چی و اتحادیه الکترونیک اول مرداد ماه سال جاری، در محل اتحادیه الکترونیک، قرارداد همکاری در برگزاری دوره های امنیت الکترونیک مابین اتحادیه الکترونیک و موسسه خدمات مدیریت و فناوری رشد قلم چی امضا و مبادله شد. موسسه خدمات مدیریت و فناوری، به منظور توسعه دانش طراحی، نصب و بهره برداری سامانه های امنیت الکترونیک، از جمله دوربین

دوره تخصصی بلند مدت مهارتی طراحی مهندسی سامانه جامع نظارت تصویری

دوره تخصصی بلند مدت مهارتی طراحی مهندسی سامانه جامع نظارت تصویری
برای اولین بار در ایران موسسه خدمات مدیریت و فناوری رشد قلم چی، با همکاری اتحادیه حفاظتی پایتخت، دوره تخصصی بلند مدت مهارتی طراحی مهندسی سامانه جامع نظارت تصویری برگزاری می کند.  به منظور تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص در حوزه طراحی مهندسی سامانه های نظارت تصویری در کشور، موسسه خدمات مدیریت و فناوری رشد قلم چی، به عنوان اولین موسسه با فعالیت دانش بنیان در حوزه طراحی و تولید سامانه های نظارت تصویری در کشور و به عنوان مولف اولین استاندارد ملی امنیت ال

دوره تخصصی راهکارهای پیشرفته‌ی نظارت تصویری و هوشمند سازی برگزار شد

دوره تخصصی راهکارهای پیشرفته‌ی نظارت تصویری و هوشمند سازی برگزار شد
با موفقیت کامل دوره تخصصی راهکارهای پیشرفته‌ی نظارت تصویری و هوشمند سازی برگزار شد ۲۱ و ۲۲ مرداد ماه، جهاددانشگاهی صنعتی شریف، میزبان بیش از نود نفر از متخصصان و فعالان صنعت نظارت تصویری کشور بود که برای شرکت در دوره تخصصی نظارت تصویری و هوشمندسازی دور هم گرد آمده بودند. این دوره تخصصی با تدریس رئیس تالیف استاندارد ملی امنیت الکترونیک و طراح اولین نرم‌افزار نظارت تصویری استاندارد ایرانی برگزار شد. این دوره با همکاری موسسه خدمات مدیریت و فناوری رشد قلم‌
تماس با ما

ما درحال حاضر آنلاین نیستم.لطفا سوال خود را در کادر پایین بنویسید و برای ما ارسال کنید تا در اسرع وقت پاسخگوی شما باشیم

Questions, issues or concerns? I'd love to help you!

Click ENTER to chat