مشاوره مهندسی،طراحی و نظارت

اطلاعات خدمات

نوع خدمت:
کاربرد خدمت:

توضیحات کامل

مشاوره مهندسی، طراحی و نظارت

در حوزه بهبود مدیریت، اتوماسیون اداری و صنعتی

مطالعات شناخت و امکان سنجی

آموزش، برنامه‌ریزی و هدایت روند اجرایی اقدامات مورد نیاز جهت انجام کامل و اصولی شناخت و جمع‌آوری اطلاعات (به منظور جلب حداکثر مشارکت موثر بخش های درون و برون سازمانی)

جمع‌آوری اطلاعات

برگزاری جلسات توفان فکری به منظور تعریف صحیح مساله و ابعاد سامانه جامع

تالیف دستورالعمل‌های مستندسازی

مطالعات طراحی مفهومی

تالیف سند استراتژی

تالیف سند مدیریت ریسک

تالیف سند معماری کلان سامانه

انتخاب تکنولوژی‌های ارتباطی، نرم‌افزاری و سخت‌افزاری سامانه

مطالعات و تالیف اسناد HSE

 

در حوزه سامانه‌های جامع امنیت الکترونیک

مطالعات ریسک

تالیف اسناد استراتژی

طراحی سیستم‌های ایمنی و حفاظت (امنیت) الکترونیک پروژه‌ها

تدوین استرات‍ژی همگن امنیتی اختصاصی

تدوین خط مشی امنیت و مدیریت ریسک سیستم امنیت

محاسبه مهندسی تمامی پارامترهای حیاتی تجهیزات امنیت الکترونیک

آنالیز رایانه‌ای جانمایی و ارتباط متقابل

ارایه نقشه های اجرایی سیستم امنیت الکترونیک

طراحی مهندسی  سامانه‌های اتوماسیون

نظارت بر حسن اجرای سیستم امنیت الکترونیک

طراحی و اجرای مانورهای امنیتی

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

کلمه کلیدی خود را وارد کنید