تالیف، ارزیابی و ممیزی استاندارد

اطلاعات خدمات

نوع خدمت:
کاربرد خدمت:

توضیحات کامل

تالیف استاندارد و اسناد راهبردی

تدوین استانداردهای امنیت الکترونیک ویژه سازمان‌ها، نهادها، بانک‌ها، شرکت‌ها و کاربری‌های خاص

تدوین اسناد راهبردی ویژه سازمان‌ها، نهادها، بانک‌ها، شرکت‌ها و کاربری‌های خاص

ارزیابی و ممیزی استاندارد

ممیزی استانداردهای حوزه برق، انرژی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، امنیت الکترونیک و سایبری

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

کلمه کلیدی خود را وارد کنید