Bandar Abbass Warehouse Project

به گزارش مدیریت روابط عمومی موسسه دانش‌بنیان خدمات مدیریت و فن‌آوری رشد قلم‌چی، پروژۀ مهندسی مشاوره، طراحی و نظارت انبار بزرگ بندرعباس در آبان ماه سالی جاری با موفقیت به پایان رسید.
موسسه خدمات مدیریت و فن‌آوری رشد قلم چی مهندسی کامل این پروژه را بر عهده داشته که چهار فاز مهندسی این پروژه طی 4 ماه با متدلوژی اختصاصی مطالعات مهندسی موسسه به نتیجه رسیده است. طراحی، تامین تجهیزات، نصب، راه‌اندازی و بهره‌برداری از سامانه‌های امنیت الکترونیک نظیر سامانه نظارت تصویری ، سامانه کنترل تردد نفری و خودرویی و سامانه حفاظت پیرامونی در این پروژه اجرایی شده و عملکرد موسسه دانش بنیان خدمات مدیریت و فناوری رشد قلم‌چی مورد رضایت کامل کارفرما قرار گرفته است.
حجم ریالی این پروژه چهل میلیارد ریال بوده که تماماً از تولیدات باکیفیت داخلی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری تامین گردیده است.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on whatsapp

Write a Message