مشاوره مهندسی،طراحی و نظارت

اطلاعات خدمات

نوع خدمت:
کاربرد خدمت:

توضیحات کامل

در حوزه بهبود مدیریت، اتوماسیون اداری و صنعتی

 • مطالعات شناخت و امکان سنجی
 • آموزش، برنامه‌ریزی و هدایت روند اجرایی اقدامات مورد نیاز جهت انجام کامل و اصولی شناخت و جمع‌آوری اطلاعات (به منظور جلب حداکثر مشارکت موثر بخش های درون و برون سازمانی)
 • جمع‌آوری اطلاعات
 • برگزاری جلسات توفان فکری به منظور تعریف صحیح مساله و ابعاد سامانه جامع
 • تالیف دستورالعمل‌های مستندسازی
 • مطالعات طراحی مفهومی
 • تالیف سند استراتژی
 • تالیف سند مدیریت ریسک
 • تالیف سند معماری کلان سامانه
 • انتخاب تکنولوژی‌های ارتباطی، نرم‌افزاری و سخت‌افزاری سامانه
 • مطالعات و تالیف اسناد HSE

 

در حوزه سامانه‌های جامع امنیت الکترونیک

 • مطالعات ریسک
 • تالیف اسناد استراتژی
 • طراحی سیستم‌های ایمنی و حفاظت (امنیت) الکترونیک پروژه‌ها
 • تدوین استرات‍ژی همگن امنیتی اختصاصی
 • تدوین خط مشی امنیت و مدیریت ریسک سیستم امنیت
 • محاسبه مهندسی تمامی پارامترهای حیاتی تجهیزات امنیت الکترونیک
 • آنالیز رایانه‌ای جانمایی و ارتباط متقابل
 • ارایه نقشه های اجرایی سیستم امنیت الکترونیک
 • طراحی مهندسی  سامانه‌های اتوماسیون
 • نظارت بر حسن اجرای سیستم امنیت الکترونیک
 • طراحی و اجرای مانورهای امنیتی

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

کلمه کلیدی خود را وارد کنید