یکپارچه‌سازی و امنیت سامانه‌ها

اطلاعات خدمات

نوع خدمت: مشاوره ای،عملیاتی
کاربرد خدمت: ایجاد و حفظ امنیت سامانه‌ها و اقدامات پدافندی

توضیحات کامل

یکپارچه‌سازی سامانه (System Integration)

 • طراحی و اجرای یکپارچه سامانه‌های پیشرفته الکترونیکی
 • طراحی و پیاده سازی تجهیزات ترجمه پروتکل‌های مختلف برای ایجاد سیستمی یکپارچه
 • امنیت سامانه‌ها (ICT, IT, OT, IoT Security)
 • خدمات مشاوره، اجرا و پیاده‌سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) خدمات ارزیابی امنیتی و آسیب‌پذیری (Vulnerability Assessment)
 • خدمات آزمون نفوذپذیری شبکه (Network Penetration Test)
 • خدمات امنیت ICT, IT, OT, IoT (طراحی، اجرا و پیاده‌سازی و پشتیبانی)
 • طراحی معماری امن مراکز داده نوین
 • امن‌سازی شبکه‌های سازمانی و ارتباطی (Extranet-Intranet-Internet-LAN-WLAN-DC)
 • اجرا، پیاده‌سازی و پشتیبانی سرویس‌های امنیتی مانند آنتی‌ویروس (EPP,EDR)، Trustsec، مدیریت کاربران شبکه و اینترنت و غیره
 • اجرا، پیاده‌سازی و پشتیبانی فایروال‌ها و تجهیزات امنیت
 • خدمات پاسخگویی به حوادث امنیتی – CSIRT (مشاوره و پشتیبانی)
 • خدمات مرکز عملیات امنیت SOC – (مشاوره، نظارت و اجرا)
 • خدمات تخصصی امنیت اتوماسیون صنعتی (OT, IoT)
 • خدمات مشاوره در طراحی و پیاده‌سازی امن
 • مشاوره معماری و ساختار
 • مشاوره تجهیزات و زیرساخت
 • مشاوره پیکربندی امن
 • تعریف قوانین
 • چگونگی به‌کارگیری ابزارهای تشخیص ناهنجاری و مقابله با نفوذ
 • خدمات مشاوره نگهداری و پشتیبانی امن
 • ارزیابی امنیتی
 • ممیزی امنیتی
 • ارزیابی تهدید
 • بررسی سیاست‌ها و قوانین
 • بررسی ناهنجاری
 • خدمات آموزشی

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

کلمه کلیدی خود را وارد کنید