یکپارچه‌سازی و امنیت سامانه‌ها

اطلاعات خدمات

نوع خدمت:
کاربرد خدمت:

توضیحات کامل

یکپارچه‌سازی سامانه (System Integration)

طراحی و اجرای یکپارچه سامانه‌های پیشرفته الکترونیکی

طراحی و پیاده سازی تجهیزات ترجمه پروتکل‌های مختلف برای ایجاد سیستمی یکپارچه

منیت سامانه‌ها (ICT, IT, OT, IoT Security)

خدمات مشاوره، اجرا و پیاده‌سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) خدمات ارزیابی امنیتی و آسیب‌پذیری (Vulnerability Assessment)

خدمات آزمون نفوذپذیری شبکه (Network Penetration Test)

خدمات امنیت ICT, IT, OT, IoT (طراحی، اجرا و پیاده‌سازی و پشتیبانی)

طراحی معماری امن مراکز داده نوین

امن‌سازی شبکه‌های سازمانی و ارتباطی (Extranet-Intranet-Internet-LAN-WLAN-DC)

اجرا، پیاده‌سازی و پشتیبانی سرویس‌های امنیتی مانند آنتی‌ویروس (EPP,EDR)، Trustsec، مدیریت کاربران شبکه و اینترنت و غیره

اجرا، پیاده‌سازی و پشتیبانی فایروال‌ها و تجهیزات امنیت

خدمات پاسخگویی به حوادث امنیتی – CSIRT (مشاوره و پشتیبانی)

خدمات مرکز عملیات امنیت SOC – (مشاوره، نظارت و اجرا)

خدمات تخصصی امنیت اتوماسیون صنعتی (OT, IoT)

خدمات مشاوره در طراحی و پیاده‌سازی امن

مشاوره معماری و ساختار

مشاوره تجهیزات و زیرساخت

مشاوره پیکربندی امن

تعریف قوانین

چگونگی به‌کارگیری ابزارهای تشخیص ناهنجاری و مقابله با نفوذ

خدمات مشاوره نگهداری و پشتیبانی امن

ارزیابی امنیتی

ممیزی امنیتی

ارزیابی تهدید

بررسی سیاست‌ها و قوانین

بررسی ناهنجاری

خدمات آموزشی

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

کلمه کلیدی خود را وارد کنید