تالیف، ارزیابی و ممیزی استاندارد

اطلاعات خدمات

نوع خدمت: علمی،کاربردی
کاربرد خدمت: ایجاد چارچوب‌های دقیق و قابل اتکا کمی و کیفی و ارزیابی میزان تطابق محصول و خدمت با آن‌ها

توضیحات کامل

تالیف استاندارد و اسناد راهبردی

  • تدوین استانداردهای امنیت الکترونیک ویژه سازمان‌ها، نهادها، بانک‌ها، شرکت‌ها و کاربری‌های خاص
  • تدوین اسناد راهبردی ویژه سازمان‌ها، نهادها، بانک‌ها، شرکت‌ها و کاربری‌های خاص
  • ارزیابی و ممیزی استاندارد
  • ممیزی استانداردهای حوزه برق، انرژی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، امنیت الکترونیک و سایبری

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

کلمه کلیدی خود را وارد کنید