آموزش

اطلاعات خدمات

نوع خدمت: علمی،توسعه ای
کاربرد خدمت: ارتقای سطح دانش و تعالی سرمایه انسانی سازمان‌ها در جهت توسعه و بهبود عملکرد

توضیحات کامل

آموزش‌های تخصصی و انتشارات

در دنیای كنونی، از طرفی مشخصه بارز محیط‌های سازمانی تغییراتی است كه به طور شگرف در زمینه تكنولوژی، اطلاعات، روش انجام وظایف و… بوجود آمده است و از طرفی رقابت تنگاتنگ بین شركت‌ها و سازمان‌ها برای حفظ و تداوم خود وجود دارد. در این میان كیفیت تعیین كننده و محور اصلی این كشمكش می‌باشد. پس شركت‌ها و سازمان‌ها ناگزیر از اتخاذ شیوه‌هایی جهت انطباق خود با این تغییرات می‌باشند و از آنجا كه نیروی انسانی كارآمد، با ارزشترین منبع هر سازمانی به حساب می‌آید قسمت اعظم سرمایه‌گذاری‌ها، معطوف به نیروی انسانی گردیده است. مهمترین ابزاری كه به این منظور مورد استفاده قرار می‌گیرد آموزش است كه با هدف ارتقاء كیفی سطح مهارت، دانش و نگرش افراد موجب توانمندی افراد در ایفای وظایف خود و كامیابی سازمان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

فواید آموزش در سازمان‌ها، تنها به كاركنان محدود نمی‌شود، و می‌توان با در نظر گرفتن آموزش‌های لازم برای رده‌های مختلف سازمان از جمله كاركنان، مدیران و حتی مشتریان و افراد خارج از سازمان، جهت تحقق اهداف مورد نظر برنامه‌ریزی نمود.

موسسه خدمات مدیریت و فناوری رشد قلم‌چی با طراحی و برگزاری دوره های تخصصی و حرفه ای در این مسیر نیزهمراه شما می باشد.

 

  • طراحی آموزش‌های تخصصی در حوزه هوشمند‌سازی، ایمنی و امنیت الکترونیک
  • برگزاری دوره‌های تخصصی، سمینارها، کنفرانس‌ها و سمپوزیوم‌های تخصصی هوشمندسازی، ایمنی و امنیت الکترونیک
  • آموزش و به‌روز سانی مداوم پرسنل در حوزه امنیت الکترونیک
  • انتشار مقالات آموزشی تخصصی
  • انتشار فصلنامه امنیت الکترونیک 

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

کلمه کلیدی خود را وارد کنید