آموزش

اطلاعات خدمات

نوع خدمت:
کاربرد خدمت:

توضیحات کامل

آموزش حرفه‌ای و انتشارات

برگزاری دوره های تخصصی، سمینارها، کنفرانس ها و سمپوزیوم های تخصصی هوشمندسازی، ایمنی و امنیت الکترونیک

آموزش و به روز سانی مداوم پرسنل در حوزه امنیت الکترونیک

انتشار مقالات آموزشی تخصصی

انتشار فصلنامه امنیت الکترونیک (https://electronicsecurity.ir)

برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

کلمه کلیدی خود را وارد کنید